Proč AQWelding…?

Proces svařování je posledním „metalurgickým procesem“, který v ekonomickém prostoru EU přežil do doby 21 století.

Tradiční výroby, jako výroba surového železa, oceli, litiny, navazující procesy slévárenství, tváření atd. byly odsunuty do Asie či jiných kontinentů, kde je lze provozovat s podstatně nižšími náklady a ekologickými nároky.

Výrobci v EU tedy nahrazují tradiční výrobky slévárenství /např. stojany obráběcích strojů/ svařenci z tyčových polotovarů spojovaných svařováním. Technologie svařování začíná nahrazovat do nedávno minulé doby technologie tradiční. Tento trend je v průmyslu, nejen České republiky ale celé EU,  zřetelný již minimálně 30 let.

Technologie svařování se tudíž dostává do popředí technologických procesů. Její možnosti se neustále zlepšují a zdokonalují. Nové trendy použitý proces svařování zlevňují a činí méně energeticky náročný. Rozvoj takové technologie potřebuje neustále vyšší účast kvalifikovaného svářečské personálu a to na všech úrovních.

Proces svařování je z hlediska pohledu systémových evropských standardů vnímám jako proces zvláštní a to především z důvodu, že následnou kontrolou již nelze zajistit kvalitu svarového spoje.

Tedy pokud výrobce opravdu kvalitu svarového spoje zajistit chce či musí /např. z požadavku předpisu/ není jiné cesty než systémový přístup k procesu svařování jako celku. Tento proces je vnímám jako proces minimalizující všechna rizika na únosné minimum.  Výstavba takového systému samozřejmě klade také vysoké požadavky na kvalifikaci svářečského personálu na všech úrovních.

Bohužel statistika z posledních let nám nedává dobrou prognózu pro budoucnost, pro další příznivý rozvoj technologie svařování a jejího systémového přístupu. Více kvalifikovaných odborníků /IWE, EWE/ odchází na zasloužený odpočinek, než nových adeptů přichází do výrobního procesu. Strojírenské obory nejsou zrovna v oblibě studentů a stále ubývá absolventů s univerzitním vzděláním, kteří by se dobrovolně chtěli účastnit průmyslové revoluce 4 v oboru svařování.

Náš spolek by rád soustředil  osobnosti, které by chtěli napomoci zvrátit popsaný trend a podpořit systémový přístup a jeho rozvoj nejen v ČR, ale v celé EU a to nekomerčním spolkovým způsobem, každý podle svých možností , schopností a dobrovolně.

 

Za představenstvo:

Ing. Radovan Svoboda – předseda